Vikten av uppvärmning

Uppvärmningen är en av de viktigaste delarna av träningen, det kanske inte känns som det när man väljer att hoppa över den, men forskning visar på annat.

En en rapport som publicerades i The Journal of Strength & Conditioning Research visade det sig att hela 79 procent av de studier som användes visade att uppvärmningen faktiskt förbättrade prestationen, och ingen av de andra studierna visade motsatsen. Denna rapport använde sig av hela 40 år av forskning inom ämnet.

Enligt forskarna själva berodde denna förbättring av prestationen på att kretsloppet kommer i rotation och att musklerna utvecklar sina energiprocesser i ett mer strömlinjeformat sätt. Uppvärmningen hjälper även till att frige mer ledvätska, något som i sin tur sänker friktionen i lederna medan man tränar.