Träning och hälsa

För att må bra och få en god hälsa är det viktigt att vara fysiskt aktiv. Ofta räcker det med vardagsmotion, men en mer avancerad träning har många fördelar.

Människans kropp är skapt för att röra sig. Genom fysisk aktivitet sätts kroppens system igång och man känner sig både starkare och piggare. För att träningen ska få någon effekt krävs att man får upp andningen och pulsen. Vid motion kan kroppens celler lättare ta upp syre då blodcirkulationen ökar. Detta leder till att förhöjda blodfetter lättare kan omhändertas. Det går även bättre för kroppen att bearbeta stresshormoner som kortisol och adrenalin. Genom att minska på dessa hormoner ges hjärtat en lättare belastning, vilket leder till mindre problem med sömn och humör.

Att träna konditionen bidrar till att kroppen lättare kan ta upp syre genom att blodkärl och hjärta blir starkare. Även att träna kroppens muskler leder till en bättre hälsa. Genom att stärka musklerna får man bättre balans och rörlighet.

Lederna får dessutom ett bättre skydd och stöd. Värdet av fysisk aktivitet underskattas många gånger. Många gånger kan en aktiv livsstil fungera som en komplettering till, eller rent utav en ersättning för olika läkemedel. En stor del sjukdomar kan motverkas och behandlas med hjälp av träning. Genom att träna gör man hjärtat starkare och risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar blir hälften så stor.

Även den psykiska hälsan förbättras av träning. Vid fysisk aktivitet frigörs signalsubstanser som serotonin och dopamin, vilka motarbetar smärta och depression. Koncentrationsförmåga, inlärning samt minne förbättras genom träning, liksom prestationsförmågan. Man känner sig dessutom ofta gladare av motion.