Säkrare träning

Vi fortsätter i denna artikeln med temat träningsskador och går nu djupare på hur man kan förbereda sig för att minska risken att skador inträffar samt göra behandling enklare om något mot förmodan skulle inträffa. 

Första hjälpen

När man lyfter tunga vikter är det inte ovanligt att man råkar upp för mindre olyckor. Det kan handla om klämmskador eller sår från felaktig hantering av redskapen. För att behandla detta korrekt är det viktigt att man har tillgång till ett komplett första hjälpen kit. Dessa kan du antingen köpa färdiga eller själv köpa delarna som behövs. Enklast är då att utgå från vad etablerade förbandslådor innehåller och sedan köpa utefter detta.

Redo för hjärtstopp

Träning kan sätta mycket hård press på kroppen vilket i sin tur i värsta fall kan leda till problem så som hjärtstopp för de i riskzonen. Om det skulle hända så är det viktigt att man är förberedd med rätt kunskap och redskap. Studier har visat att chansen att överleva ökar flera gånger om om det finns en hjärtstartare tillgänlig istället för att vänta in ambulanspersonalen. Överlevnaden efter en månad gick då från 31% upp till hela 70%. 

Det kan alltså vara mycket värdefull att båda utbilda sig själv, sin familj och sina träningskompisar och köpa in en hjärtstartare från en leverantör så som HLR hjälpen. 

Utför övningarna korrekt

Många av de vanligaste träningsskadorna kan förebyggas genom att utföra de övningarna man gör korrekt. Det enklaste sättet att göra detta är att anlita en PT för några sessioner så att hen kan gå igenom övningarna med er och helt enkelt lära er hur de skall genomföras.