Säkerhet på gymmet

Gymmet är en plats där du kan bygga muskler, förbränna kalorier, rehaba och allt där emellan. På gymmet är det ganska många människor på liten yta och många människor rör vid samma saker och svettas på samma saker. Det vill säga att en viss risk för smittospridning föreligger. På gymmet kan du i samband med till exempel kroppsbyggande övningar och tunga lyft utsätta muskler och kroppen i största allmänhet för påfrestning och skaderisk. Det här till trots är gymmet i regel en ofarlig plats så länge du är medveten och vidtar de åtgärder som behövs för att förebygga skador och sjukdomar, både för dig själv och andra.

Förebygga skador

Grundläggande för all träning är att förebygga skador. Gym är idag ofta utrustade på ett smart sätt som skyddar från allvarligare olyckor med vikter och dylikt. Till exempel är det klokt att läsa säkerhetsanvisningar på maskiner eller att använda säkerhetsverktygen som erbjuds. Sådana saker är bra för att skydda dig från plötsliga skador eller olyckor. De vanligaste skadorna på gymmet är dock inte olyckor utan förslitningsskador som sker över tid. Var därför alltid noggrann med uppvärmning, stretching och att använda rätt teknik till rätt övning. Lägg inte på mer vikt än vad din kropp klarar av att lyfta på ett korrekt sätt.

Förebygga sjukdomar

På gymmet är det viktigt att bibehålla en god hygien. Gymmen försöker ofta ställa krav på att man ska använda befintliga rengöringsmedel och papper efter användning av olika verktyg. Det är dock inte lätt att kontrollera att det är något som faktiskt konsekvent görs. Därför blir det ofta upp till dig själv att tillgodose att du vidtar åtgärder för att skydda dig själv från olika smittor från andra personer på gymmet, samt att du bidrar till att inte smitta andra. En klok idé för att bibehålla en god handhygien under träningen är att ta med egen handsprit till gymmet.