Glöm inte mental träning

För idrottare som vill förbättra sin prestation så är träning på gym utan tvekan en viktig beståndsdel, men man får inte heller glömma den psykiska aspekten. Idrottspsykologi försöker att förstå hur idrottarna fungerar mentalt och vad som bidrar till en positiv utveckling och vad som kan sätta käppar i hjulen. 

På den positiva sidan så kan det handla om att utveckla strategier för coacher och mentorer så att de på bästa sätt möjligt kan förbättra idrottarens prestation och utveckling. Att pusha på bästa möjliga sätt, att övertyga idrottaren om sin egna förmåga för att låta hen sträcka sig efter än svårare mål. Att hjälpa hen hålla sin toppnivå över hela säsongen och vara i bra skick inför varje tävling eller match.

Man skall dock inte heller glömma den motsatta sidan av myntet. Då elitidrottare tänjer sina kroppar och psyken till det yttersta så är det inte allt för ovanligt att de går in i väggen. Även här är idrottspsykologin viktig för att motarbete utmattningssyndrom och överträning. Andra mer vardagliga problem som många kan brottas med är social ångest då man som elitidrottare behöver våga stå i centrum för mångas uppmärksamhet både då det går bra och då det går dåligt. En bra och bred sammanställning av ämnet går att hitta på Allt om hälsa.

Viktigt att tänka på är att det inte bara är psykologer som kan hjälpa till med idrottspsykologin. Även många idrottsledare av olika slag väljer att gå utbildningar i ämnet för att kunna verka bättre i sina roller eller få en ny roll som idrottspsykologisk rådgivare

Många av lärdommarna är dock inte låsta till elitidrottare utan kan lika väl användas av vanliga motionärer eller hobbyidrottare. Kontrollen av de egna tankarna och att vara mer fokuserad under sin träning för att kunna pusha sig igenom de där extra kilometerna kan vara väldigt värdefullt.