Att undvika träningsskador

En person som tränar får statistiskt sett mindre skador i vardagen, färre sjukdomar, och generellt sett ett längre liv. Men det är fortfarande många som drar på sig skador på grund av felaktig träning, något som i majoriteten av fallen inte är speciellt svårt att undvika.

Innan ett träningspass ska man alltid värma upp ordentligt och stretcha ut sina muskler, många skador tros vara relaterade till just den lägre rörlighet man har när man inte värmer upp tillräckligt. De viktigaste punkterna vad gäller stretching är att:

  1. Inte gå för långt i rörelserna och stretcha långsamt
  2. Inte belasta en led snett
  3. Inte gunga musklerna

Är man otränad måste man vara ännu mer noga med sin uppvärmning, risken för träningsskador kan öka rejält när man är otränad och dessutom hoppar över uppvärmningen. Sedan bör man inte träna för hårt, man ska känna att man har tränat, men i början är det viktigare att sakta men säkert vänja kroppen vid den extra belastningen. Många har behövt söka hjälp från specialister på grund av att de börjat träna för hårt på en gång efter ett längre uppehåll.

Om det är något som man alltid ska kombinera med hård träning så är det att dricka tillräckligt med vätska, detta är något man ska göra före, under och efter träningen är över, speciellt om man tränar i höga temperaturer. Värmeslag är alltid en fara under dessa förhållanden så det är bra att veta hur man undviker det.

Tränar man en och samma övning hela tiden ökar man även risken för överansträngningsskador, detta kan man oftast undvika genom att ta regelbundna pauser, variera träningen och förstås genom att se till att man utför övningarna korrekt. Bäst är att konsultera en tränar då det är svårt att se när man själv gör fel, och även små fel kan vara skadliga när de görs om och om igen.